torsdag 8 maj 2014

I seansen fick jag se mina avlidna familjemedlemmar och kommunicera med demTvå av mina mest älskade lämnade tid och rum eller som det också kallas avled för drygt ett år sedan.

Men livet tar inte slut när det här fysiska livet tar slut. Det har jag fått bevis för. Jag har varit med om en seans, en så kallad fysisk seans: då får vi som är med se de avlidna och kommunicera med dem. Och mina två älskade familjemedlemmar kom, deras ansikten lade sig tydligt som en mask över mediets ansikte och jag kunde kommunicera med dem, de talade med gester genom mediets kropp.

Det här är väldigt svårt att berätta och att prata om.

De som inte vill tro mig säger kanske att jag inbillat mig. Men: vi var 14 personer i rummet och alla såg samma sak.

Masshypnos kanske någon vill ge som förklaring. Men mediet blundade: hur kunde mediet hypnotisera oss då? Och dessutom: mediet och för övrigt ingen av de övriga i rummet vet hur mina älskade familjemedlemmar ser ut.

En annan av de som var med på seansen fick träffa sin mormor. Han sade till sin mormor:
- Det var fyra år sedan vi träffades.
Då höll mormodern upp fem fingrar och ville därmed säga att det var fem år sedan. Och det stämde. Han hade kommit ihåg fel, det var fem år sedan de träffades.

Jag vet att det är väldigt svårt att tro på sådant här. Om jag inte hade varit med själv och sett det med egna ögon hade jag inte trott det själv. Jag är inte direkt känd för att vara flummig.

Fysisk seans betyder att de avlidna kan visa sig på olika fysiska sätt: som att deras ansikte visar sig och att deras röster kan höras. Det som är viktigt är att alla ser eller hör samma fysiska fenomen. Annars är det inte fysisk manifestation.

Meningen med detta är ju att de som dött vill ha kvar kontakt med oss, de vill trösta oss och visa att de finns fast de inte finns på vårt sätt.

Tyvärr finns det också medier som bluffar. Hur känner du igen en bluffmakare? Det är rätt enkelt. Om det som visas upp är mer av show än läkande kontakt med nära och kära - då är det troligen bluff. För de avlidna kommer inte hit för att skapa en show med pingisbollar som flyger runt eller vad nu bluffmediet åstadkommer.

Dessutom ska du vara kritisk. Du ska inte köpa vad som helst. De avlidna som anstränger sig för att kunna ta gestalt ska också kunna ge bevis för att det är just de.  Det gjorde mina älskade familjemedlemmar och när jag nu vet att de finns omkring mig och att vi en dag kommer att återförenas är livet här utan dem mycket mera uthärdligt.
Text: Hope

PS: Här berättar Hasse Nyander om en fysisk seans han var med på.

Här lite fakta i korthet om vad som kan ingå i fysisk seans:

Fysiskt mediumskap:
 Fysiskt mediumskap är en vidarutvecklad form av alla mediumskap, där andevärlden manifesterar sig fysiskt genom mediet. Mediet är oftast i ett djupare transtillstånd och fysiskt mediumskap utövas inte sällan i mörka, eller svagt rödbelysta rum.
Fysiskt mediumskap är en mer direkt form av mediumskap eftersom alla närvarande upplever samma fenomen, utan att använda clairvoyance. Andevärlden kan tala direkt med sin egen röst eller till och med materialisera sig inför allas åsyn, Andarna kan få föremål kan sväva eller flyttas omkring i rummet med hjälp av ektoplasma som utsöndras och används från mediet och i viss mån publiken.

Ektoplasma:
Ektoplasma är en dynamisk substans som är en blandning av mediets egna energier och andevärlden. Andevärldens beskrivning av substansen är en liknelse vid den mest primitiva formen av liv, skapad och kontrollerad av dem. Det har debatterats hett genom åren om ektoplasma verkligen existerar och om denna substans egentligen bara är ett påhitt. Huruvida ektoplasma finns eller inte, överlåter jag till betraktaren och deltagarna vid fysiska sittningar.

Direktröst:
Med en s.k. trumpet eller megafon vilket nog mer är ett passande ord. Koncentrerar andekommunikatören energi i trumpeten och producerar en kopia av talorganet som andarna kan använda att tala igenom. Rösten blir då förstärkt som i en megafon.
Med ektoplasmans hjälp kan trumpeten röra sig fritt i rummet, och rikta rösten till den som de vill tala med. Trumpeten kan vara av aluminium, plast eller trä.

Oberoende direktröst:
Oberoende direktröst kan uppstå vid en fysisk seans. Här talar anden inte genom mediets mun, utan från en punkt utanför mediets kropp. Rösten behöver inte ens komma från den plats i seansrummet där mediet sitter. Den kan komma från motsatta sidan av rummet eller från taket, och den kan flyttas omkring under seansens gång.

När energin är tillräckligt stark, kan andeoperatören lyckas bygga en röstlåda (Box) av ektoplasma fritt svävande i luften, så att rösten kan höras av alla närvarande. Rösten är nu i detta fallet helt oberoende av mediet, och aktiveras av andeoperatören, och är nästan identisk med rösten de hade innan de gick över till andevärlden

Materialisation:
 Detta är då andevärlden visar sig som fysiska personer och detta sker genom att andevärlden klär sig i ektoplasma. Personen från andevärlden skapar både inre och yttre organ och till och med kläder, så att de kan gå runt i rummet. När en materiasering sker kan deltagarna känna händer som rör vid dom, eller i vissa fall få tillåtelse att röra vid de materialiserade andarna. Materialiserings seanser har ibland skett i svagt rött ljus. Då har det varit möjligt för alla deltagare att se de materaliserade andarna med blotta ögat.Transfiguration:
 Transfiguration förekommer då anden skapar en mask ovanför mediets ansikte med ektoplasma. De Ansikten som tar form är kopior av hur andepersonen såg ut när den levde i vår värld. En äkta transfigurationsmask lägger sig som en 1-3 cm tjock hinna en bit utanför ansiktet och är 3-dimensionell. Den brukar som oftast också ha väldigt skarpa kanter vid sidorna.

Transfiguration kan förväxlas med överskuggning då andepersonen tar kontroll över mediets anletsdrag och ansiktsmuskelaturt. Överskuggning är dock ingen transfiguration utan bara en början på trans.

Äkta transfiguration tillhör det fysiska mediumskapet, då ektoplasma bildas. Bra transfiguration tar många år att utveckla och är därför också väldigt sällsynt.


Vid fysiska cirklar och seanser kan allt hända. Föremål i rummet kan förflytta sig och sväva i luften. Materiella saker kan också manifesteras från andevärlden och försvinna. Detta fenomen kallas för Apport respektive Asport.


Nuförtiden är fysiskt mediumskap väldigt ovanligt, delvis för att det tar många år att utveckla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar