söndag 2 februari 2014

Vad är en seans? Vad är mentalt mediumskap och vad är fysiskt mediumskap?En seans är när människor i det här livet får kontakt med människor som lämnat tiden.
Innan jag förlorade en av mina mest älskade hade jag aldrig varit på en seans och jag hade väldigt luddiga bilder av vad det var och hur det gick till. Jag trodde nog mest att det antingen var ett medium som fick fram andar som såg ut som vita moln eller att det var några mystiska sammankomster där de deltagande måste hålla varandra i händerna eller åtminstone som på bilden ovan ha händerna på bordet nära varandra och att de sitter i en cirkel.

Dessutom var jag övertygad om att det antingen var bluff eller farligt att hålla på med.
Hur fel hade jag inte.

Sara Duppils forskar i bland annat spiritualism och berättar på sin blogg:
Vanligtvis utfördes seanser i ett nedsläckt rum, där sittarna (deltagare på seanser) satt i en cirkel och höll varandra i händerna eller höll händerna lätt på ett bord som de satt samlade runt, medan mediet sökte kontakt med andarna och agerade länk mellan den fysiska världen och andevärlden.
Att seansrummet var nedsläckt kan man jämföra med att völvan använde sin neddragna huva för att avskärma sig från yttervärlden och underlätta för transtillstånd.
Fenomen som man menade förekom under seanser, förutom knackningar och kanaliserade budskap från mediet, var bland annat musik, okroppsliga röster, flytande ljusklot (orber), materialisering av mynt, blommor, brev, fåglar och i vissa fall fysisk materialisering av andar.

Nu har jag varit på många seanser och tänkte reda ut begreppen lite.
De i särklass vanligaste seanserna är när ett medium får kontakt med avlidna och mediet berättar för de närvarande vad de avlidna säger eller vill förmedla. Deltagarna ser alltså inte några andra. Dessa seanser hålls inte i några mörka mystiska rum heller.
Det finns storseans och privata sittningar. I storseans är det flera i publiken, ibland ett hundratal som på storseanser i Storbritannien där några av de duktigaste nutida medierna finns. I Sverige är det sällan så många på en storseans, kanske ett trettiotal. Lite olika på i vilket sammanhang storseansen hålls.

I privat sittning är en eller två personer hos ett medium.

Denna form av mediumskap kallas mentalt mediumskap och Ramsbergsgården reder ut begreppen inom mentalt mediumskap:
Clairvoyance – klart seende, ser bilder (likt en film) med inre syn eller yttre syn, eller rent fysiskt utan för sig själv/ verkligt/solitt. 
Clairaudience - klart hörande, hör klara röster fysiskt utanför sig själv eller en extern (annan röst) röst inom sig själv. 
Den mest omfattande är Claircentience - klart kännande, vilket är att känna in med alla sina 5 sinnen smak, hörsel, syn, lukt och känsel, både inre och yttre. Dessa ger förnimmelser av claircentiencen – en känsla av. 
Till exempel då du hör Claircentience så förnimmer du ett hörande i ditt sinne, vilket i motsats till klart hörande inte är en extern röst utan din egen med en extern tankeföljd, alltså något som inte är din normala tankegång. Lika gäller för resten av sinnena. De flesta medium av i dag är Claircentience. 

Det är väldigt få som är rent Clairvoyance eller Clairaudience. Förr i tiden var dessa former mer vanliga – då de också hade ett annat tålamod att sitta i cirklar och utveckla detta i åratal.

På en storseans får inte alla deltagande någon hälsning eller kontakt med någon avliden. Oftast inte i alla fall. Det säger ju sig självt: om seansen håller på en timme och de är trettio i publiken finns det inte någon chans att mediet ska hinna få fram någon till var och en.

Jag går inte på storseans för att jag vill ha kontakt med en anhörig som avlidit, jag går dit för att träffa likasinnade och bli stärkt i min tro att existensen fortsätter efter det här livet.

Under privata sittningar har jag fått fantastiska bevis på att mina nära och kära fortfarande existerar. Jag ska berätta mer om det framöver.

Det finns dock också seanser där de avlidna kan ta gestalt eller annat rent fysiskt sker. Då är det något som alla deltagande ser. Det är dock inte vanligt och ofta görs detta i mindre cirklar.

Kyriotes berättar om transfiguration som är en form av fysiskt mediumskap:
Vid Transfiguration arbetar andevärlden med mediets ansikte och skapar en mask ovanför mediets ansikte med ektoplasma. Ansikten som tar form är exakt lika av hur andepersonen såg ut när den levde under sitt jordeliv. En äkta transfigurations mask lägger sig som en 1-3 cm tjock hinna en bit utanför ansiktet och är 3-dimensionell. Den brukar som oftast också ha väldigt skarpa kanter vid sidorna. Transfiguration kan förväxlas med överskuggning men det saknas då denna ektoplasma och överskuggning förekommer ofta i trans tillstånd. Äkta transfiguration tillhör det fysiska mediumskapet, då ektoplasma bildas. Bra transfiguration tar många år att utveckla och är därför också väldigt sällsynt. Jag har fått möjlighet att närvara på Carol Ellis seans och hon är ett fantastiskt transfigurations medium.

Om du vill läsa mer om vilka olika former av fysiskt mediumskap som finns kan du kolla här, på Ramsbergsgårdens hemsida.

Text: Hope

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar