onsdag 24 juli 2013

Bibeln berättar om Gudaväsenden som gifte sig med människor och om jättarDet finns ett ställa i Bibeln som jag tror för många är rätt oväntat.
I Gamla Testamentets första bok, 1:a Mosebok kapitel 6, vers 1-4 står det:

När människorna nu började bli talrika på jorden och döttrar föddes åt dem, 2såg gudaväsendena att människornas döttrar var vackra, och dem de tyckte bäst om tog de till hustrur. 3Då sade Herren: ”Min livsande skall inte bli kvar i människan för alltid – hon är dock av kött. Hennes livstid skall vara 120 år.”
4På den tiden – och även senare – när gudaväsendena låg med människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar, och deras rykte var stort.
 
En del som är kristna menar att detta måste vara helt mytologiskt. Ja kanske. Men jag tycker inte det på något sätt skulle strida mot en kristen tro att acceptera att detta var hur människor såg på saken för förmodligen 5.000 år sedan.
 
Gudaväsenden kan ha varit människor från en annan del av världen, som varit mer utvecklade än människorna i det område där detta skrevs. Det kan ha varit varelser från andra planeter. Varför är det så omöjligt för en del att tänka sig att det kan finnas liv på andra ställen i det här gigantiska stora universum?
Är det helt omöjligt att tänka sig att det kan finnas liv som existerar under andra förutsättningar är de vi känner till? Blir Gud och Jesus mindre av att världen och universum är större än vi kan tänka oss?
 
Många nutidsmänniskor tycker att det är omöjligt att det finns något som inte vetenskapen kan bekräfta. Men vadå? Vad kommer vetenskapen att ha bekräftat om tusen år? Vad som är omöjligt idag kan vara högst möjligt om 500 år.
 
Hur byggdes pyramiderna? Det är fortfarande en gåta för vetenskapsmännen. Stenarna på pyramiderna är stora och nästan exakt lika stora, den största skillnaden mellan en sten och en annan som mätts upp ska vara en centimeter. Hur kunde människor bygga detta? En förklaring kan vara att det dels fanns "gudaväsenden" som hade högre tekniskt kunnande än människor på den tiden och att det fanns stora starka jättar som kunde bära stenarna.
Det kan ha varit så. Det behöver inte ha varit så, men möjligheten finns - och för mig gör det varken Gud större eller mindre om det varit så.
Bloggaren på Trons vetenskap menar att otaliga jättars skelett har återfunnits, men de ställs inte ut på museer eftersom de då skulle slå sönder evolutionsmyten. Den myt samtiden omhuldar för att skyla sin gudsfrånvändhet med. Läs mer här.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar