tisdag 30 juli 2013

Kristendom och spiritualism

Går kristendom och spiritualism att förena eller är de oförenliga? Det beror förstås på varje individ, hur den tolkar att vara kristen och att vara spiritualist.

För den kristne är Jesus det viktigaste. Allt är skapat genom honom. Det betyder alltså att änglar och andar också är skapade genom honom. Det är i Jesus allt rör sig och är till. Spiritualism kan ge konkret hopp för en sörjande. En sörjande kan få kontakt med sin älskade avlidne. Det kan aldrig vara något Jesus är emot. Gud är kärleken.

Här några Bibelställen som tar upp existensen av andar: Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom. 8:38-39)

Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under jorden, och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre. (Fil. 2:9-10)

För en kristen torde de inte vara något problem att finna tröst i kontakt med nära och kära som lämnat den här formen av liv. Men det finns en sak att fundera lite kring. Spiritualismen bygger på 7 fundamentala principer:
1. Gud är vår fader
2. Syskonskap mellan alla människor
3. Andlig gemenskap och guidad ledning
4. Andens odödlighet
5. Personlig ansvar
6. Gottgörelse och vedergällning för alla våra goda och dåliga handlingar
7. Vägen för framsteg är öppen för alla

Med frihet att tolka för var och en.
(Hämtat från hemsidan för en svensk spiritualistisk kyrka)

Punkt 5 och 6 har med varandra att göra och kan vara knepiga att skriva under för en kristen. Personligt ansvar, vad betyder det? Hardcore-spiritualister menar ungefär som hardcore-buddister att det är varje enskild varelse som tar ansvar för sitt liv och sin andliga utveckling, att Jesus inte kan ha dött för våra synder. Det kan ju en kristen inte skriva under på.

Som kristen har jag tagit emot Guds förlåtelse tack vare Jesus. Ja tack vare Jesus är vägen öppen till Gud. Denna förlåtelse ger mig dock inget frikort att leva hur som helst och göra andra människor medvetet illa. På så sätt har vi ju alla personligt ansvar. Vi måste själva personligen säga ja till Jesus och personligen ta emot Guds Heliga Ande. Därför tycker jag att punkt 5 och 6 också går att ta till sig, som kristen.

Många spiritualistiska föreningar startade som kristna spiritualistiska föreningar. Idag är många spiritualistiska föreningar religiöst obunda, det vill säga den som är med kan ha vilken religion som helst. Ramsbergsgården, ett känt spiritualistiskt centrum och kursgård i Sverige skriver om detta: Utomlands och kanske särskilt starkt i England har spiritualismen organiserat sig som kristna spiritualistiska samfund, med egna kyrkor för utövandet av spiritualism i kristen aspekt. Då menar jag den ceremoniella aspekten av kyrkan, det som i England kallas "Sunday service" viket mångt och mycket påminner om en gudstjänst i den vanliga kyrkan, då tänker jag på läsandet av böner, sjungandet av psalmer (högtravande). Sen är det vissa företeelser som skiljer spiritualismen från den kristna kyrko ceremonierna; Inspirerat Tal (inspirerat från sin guide) och sedan en Clairvoyant demonstration (Seans).

I Sverige har inte spiritualistiska kyrkor haft samma genomslagskraft,det har istället bildats föreningar i många av Sveriges städer. Flertalet av dessa föreningar har gamla anor och arbetar efter kristen spiritualistisk kyrkligt (gammal invand) stil,än idag, som för en del kan ses charmigt och för andra högtravande. Det är av största vikt att skilja på spiritualismen i religionen och som en livsåskådning! Som ett på bud eller livsåskådning att leva efter, det behöver alltså inte vara religionsbundet utan det följer en universell vetenskap/vetskap, med grunden att vi alla kommer från Skaparen/en högre intelligens. Vad man sedan vill benämna den intelligensen är oväsentligt. Gud – Buddha – Allah – Jehova – Skaparen ... Att vi alla är ett med och en del av denna intelligens och förståelsen av detta!

Text: Hope

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar