fredag 11 oktober 2013

En dag kommer logiken att visa att det som faller utanför logikens ramar är verkligt och logisktTerry Evans är väl en av de mest kända svenska medierna, eller rättare sagt bland de mest kända medier som verkar i Sverige.

Terry Evans  är ett brittiskt spiritistiskt medium som driver en spiritualistisk kursgård i Fanthyttan utanför Örebro. På bolagets kurser lär man enligt dess webbplats ut "vikten av att ge rena och neutrala bevis på liv efter döden".
 Terry Evans har också skrivit boken Berget - vägen till frihet, i vilken han beskriver bergsmeditationen samt berättar hur han utvecklats och blivit den han är idag. Han svarar också på brev om mediala frågor i Aftonbladets söndagsbilaga.

I sin blogg tar han upp något som jag verkligen håller med om. Han skriver:
Jag är utan tvekan säker på att många av oss har haft upplevelser som inte faller inom logikens ramar; upplevelser som ännu inte har kunnat förklaras.
När människan och vetenskapen utvecklas tror jag däremot att gapet kommer att minska, och med tillkomsten av forskning och med teknologins utveckling kommer vi finna en väg som leder oss framåt, till den resurs i vårt sinne som har intelligens och kreativitet som sträcker sig bortom all förståelse. Detta är den plats i mitt sinne som jag vänder mig till när jag arbetar som medium och när jag söker efter svar som min logik inte kan finna. För att citera något från Bibeln, som Jesus sa: För att finna Guds rike måste du söka inom dig.

Här kan du läsa hans inlägg i sin helhet. Det är mycket bra uttryckt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar