söndag 6 oktober 2013

Vanligt att den som mediterat länge får paranormala och mediala upplevelser


Jag gick en kurs i medialitet med det brittiska mediet Colin Fry som lärare. Colin Fry har varit med i BBC-serien "The Sixth Sense" och berättat om medialitet och annat. Han räknas som ett mycket skickligt medium.
På kursen sade han att meditation kan vara bra för mycket - men inte för att förbättra sin mediala förmåga. Han sade dessutom att han själv aldrig mediterat. Han menade att medial kommunikation sker på en hög frekvens medan meditation ställer in en människa på lugnare och lägre frekvens.

Jag säger inte emot honom, för jag är inte något medium. Jag tränar och försöker utveckla min förmåga att kommunicera på olika plan men jag är inget medium. Men jag tror inte att en människa sitter inne med hela sanningen. Det finns nog många vägar till samma mål.

Häromdagen pratade jag med en zenbuddistisk nunna som mediterat enligt zenmetoden i mer än fyrtio år. Med zenmetoden, att sitta i zazen, tömmer sig den som mediterar för att få kontakt med det absoluta varat. Det absoluta varat, den verklighet som är större än allt vi kan föreställa oss, det varat, den verklighet, som vi inte till fullo kan ta till oss med våra fem sinnen. Det verkliga, absolut varat, som finns oavsett om vi finns eller inte.

Zennunnan berättade att det är vanligt att människor som mediterat enligt zenmetoden får paranormala upplevelser. Det är vanligt att de kan komma i kontakt med människor som inte längre lever och att de kan se in i framtiden och exempelvis få framtidsdrömmar eller syner om något som ska ske i framtiden.

För den som praktiserar zenvägen är detta dock inte något huvudsyfte att få sådana upplevelser, det är sådant som kan ske under vägen och som inte är varken mystiskt eller konstigt, eftersom en zenutövare är medveten om att det finns mycket mer än vad vi kan se och erfara.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar