måndag 23 december 2013

Engelfors-trilogin och Harry Potter är extra bra för ungdomar att läsa - för de kan öppna deras sinnen för tillvarons mystikEld, Cirkeln och Nyckeln - de tre böckerna i Engelforstrilogin har blivit en storsäljande succé. De svenska författarna vandrar i fotspåren av J. K. Rowling, författaren till Harry Potter-böckerna.

Att ungdomar sträckläser böcker är bra. Det som jag tycker är extra bra med dessa serier är de kan öppna ungdomarns sinnen för tillvarons mystik.

De personer som bestämt hävdar att det inte finns något mer än detta livet och att det inte finns några själar eller någon ande i människorna - de kan inte bevisa att det är så.  Det går inte att bevisa varken att det finns eller inte finns. Fast jag har ju varit med om sittningar med medier där jag fått veta saker som varken mediet eller jag själv visste - bara den människa som lämnat det här livet och sedan kunde vi kolla upp det och det som sades stämde. Så för min del är det bevis för att det finns mer än det här livet.

Jag tycker det är bra att det finns spännande, engagerande böcker för ungdomar som handlar om en värld där det finns mer än det vi kan se med våra sinnen.

Text: Hope

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar