fredag 6 december 2013

LÄSTIPS!  Deepak Chopra: ”Lär känna Gud”


”Du behöver inte tro på Gud för att uppleva honom”. Chopra beskriver i sin bok hur modern naturvetenskap och andlighet möts i en syntes. Han hämtar sina teser och sitt material från tre stora kunskapsfält: religion, kvantfysik och neurovetenskap. Vart och ett rymmer sina egna mysterier och sin komplexitet. I Chopras arbete med att väva samman de olika kunskapsområdena öppnades nya dörrar. Han beskriver hur varje människas strävan borde handla om att frigöra sig från illusionen:


”Du är inte den du tror att du är. Alltsedan födelsen har din identitet formats av mycket begränsade erfarenheter. Genom åren har du utvecklat sympatier och antipatier och lärt dig att acceptera vissa begränsningar. En stor samling ägodelar som du skaffat under livets gång underbygger en bräcklig känsla av tillfredsställelse. Inget av detta är den verkliga du. Men ingen kan i ett slag byta ut det falska mot det äkta. Det kräver en upptäcktsprocess. Eftersom det är smärtsamt att skala av illusionens många lager måste du låta själens friläggande framskrida i sin egen takt. Din övergripande inställning bör vara att det okända väntar dig, ett okänt som inte har något att göra med det jag du redan känner. Somliga människor når fram till illusionens slut först i dödsögonblicket, och då, i den långa tillbakablicken, förefaller en livstid otroligt kort och flyktig.”

En andlig karta som varje sökare kommer att finna glädje och vägledning i på den ständiga själsresan. En fascinerande, upplyftande och klargörande bok om det viktigaste ämnet i människors liv: Gud, själen, kärleken och andligheten.Chopra presenterar en sjustegsteori för gudsförståelsens utveckling hos människan, en andlig karta som varje sökare kommer finna glädje och vägledning i på den ständiga själsresan. Deepak Chopras bok "Lär känna Gud" är en fascinerande, upplyftande och klargörande bok om de viktigaste ämnena i en människas liv: Gud, själen, kärleken, vetenskapen och andligheten. Jag rekommenderar den varmt till alla sökare och dem som intresserar sig för meningen med livet.

/Glory

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar